Tasavvuf Eğitimi

Tasavvuf Eğitimi

Tasavvuf Eğitimi

Tasavvuf Eğitimi

Tasavvuf, Yaradanın birliğini ve evrenin oluşunu varlık birliği (Vahdet-i Vücut) anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akımdır. Tasavvuf, ayrıca Allah, evren ve insanı bir bütün içinde görme ve insanın Allah ile, insanın başka insanlarla, insanın kendisiyle olan ilişkilerini bu bütünde arama ve açıklama yolu olarak da tanımlanır.

Alem diye dışarıda seyrettiğin, düşüncelerinin ürünüdür. Alemleri seyretmek istiyorsan içeri bak..

Birebir görüşmeler ve toplu eğitimler ile bu içsel yolculuğa çıkıyoruz.

Tasavvuf eğitim içeriğinde aşağıdaki yöntemleri kullanarak katılımcıların yaşayarak öğrenmesi hedefleniyor.

- Sohbet yöntemi

- Hizmet Yöntemi

- Zikir Yöntemi

- Musiki Yöntemi

- Bedeni İhtiyaçları Kısıtlama Yöntemi

-Sosyal İzolasyon Yöntemi

-Yalnız Kalma Yöntemi

-Yolculuk Yöntemi

whatsapp
Telefon